Rosa hugonis, Rosa mulligani,
Rosa vosagiaca, Rosa multiflora
 All roses on this Page are botanical species, no hybrids, but in some countries they have also other names people gave them. 
Alla rosor på den sida är s.k. botaniska rosor, ibland kallade för "wilda", inte framodladr hybrider. Men vissa har också namn som folk har gett dem.
Rosa vosagiaca - is not known in Sweden at all, and I have bought it from Kordes nursery there it had also the other name - 'Blau-Grüne Rose'. Strange, I could not see any blue-green ton in the foliage. Kordes describes the rose as a pioneer rose, very bushy and dense to give shelter for birds, even it claims to have soil-binding properties. I planed to plant any "wild" rose on 'The Windy Hill'  and I needed the rose just like this, capable to resist wind and other tough conditions. The rose was planted in the autumn 1997 and it started very slowly. First it began to grow in 1999 and has got very few flowers I have not seen (I traveled). Now it became really very bushy and dense, I had to move some plants growing too near. The pictures below are all from summer 2000.  

Rosa vosagiaca är inte känd i Sverige. Jag köpte den hos Kordes som gav den namnet 'Blå-Gröna Rosen'  men jag ser inte minsta blå nyansen i bladverket som är vanligt grönt, tycker jag. Kordes beskriver rosen som "pionjär" ros, mycket tålig, jordbindande och dess mycket tätt bladverk och buskigt växtsett är mycket bra som fåglarnas skyddstället. Eftersom jag planerade just någon sådan tålig och "vild" ros på Windkullen (som ligger på klippan), har jag köpt och planterad den, hösten 1998. Rosen var ganska långsam vid starten och länge var bara så liten buske att jag började tvivla om denna utlovade egenskaper. Men i året 2000 växte rosen våldsamt mycket och blommade frenetiskt. Första, blygsamma blomningen i 1999 har jag missad, var på resande fot. Bilderna är från maj - juni 2000 (ovanlig vår). Den tiden var rosen verkligen mycket buskigt och otroligt tätt, allt som växte i närheten fick jag flytta eller de klarade sig inte.
Rosa vosagiaca  in late May 2000. Flowers are light, appleblossom-pink with honung-yellow stamens. Next door - Iris sanguinea .

Rosa vosagiaca slut maj 2000. Blommorna är ljus äppelrosa med honunggula ståndare. I granskapet -  iris.
Rosa viosagiaca - June 2000
R.vosagiaca i juni 2000
Rosa viosagiaca with many red hips - September 2000
R.vosagiaca översållad av små, röda nyppon, september 2000
Rosa mulligani - (previously R. longicuspis) - a very vigorous  climber, famous as the tree-climber or arch-climber. It should flower with masses of clusters with creamy-white, small, single flowers scented banana (which maintains Beales). I do not know - my R. mulligani, planted in June 1998 in  the edge of Woodland,  flowered never! But.. I discovered actually some small, tiny hips.. I missed some flowers, I am afraid. The rose grows very intensive and does not feel like to flower yet. Or it is planted too much in shade. It grows in front of two trees, Quercus robur (= Q.pedunculata) and Pinus sp, and the rose should climb those trees, but instead its long branches often lie down on the ground.

Rosa mulligani - tidigare orätt kallat för R. longicuspis - är mycket starkt växande klätterros. Ofta visas i litteraturen bilder på frenetiskt blommande R. mulligani på pergolor och rosbågar. Blommorna skulle vara créme-vita med gula ståndare, små och i mängder, samlade i buketter. Den doftar banana, påstår Beales. Jag vet inte - rosen, som var planterad i juni 1998  såg jag inte blomma. Istället växte den mycket intensivt och hade fått mycket långa, böjda grenar som borde klättra i ek och tall som står nära rosen, men grenarna lägger sig oftast på marken istället. Men .. jag har upptäckt sent på hösten några små, små nyppon - jag måste då ha missat några blommor..
Rosa multiflora it is also a very vigorous tree-climber. It can climb easy 6 m up! Flowers are small, single, white with yellow stamens, many in a cluster. Latin name means just "many flowers rose". The rose was a parent to many hybrids flowering rich. I have got the rose from seed, I have got two, actually. That was not easy - seeds were held in wet cotton under 9 months in the refrigerator, sometimes in freezer, or were taken in room temperature. From 11 seeds only three sprouted, and one little plant of those 3 did not make it, thanks God! I planted one in the Woodland and one in the large wooden container (120 x 120 x 75 cm), built on the northern wall of house (next door to another container with peat and acid-lovers plants). As a matter of fact, it was planted together with Clematis viticella, also seedling after some months in refrigerator. I had no idea that I released a ghost from Aladdin bottle - both plants have incredible life-force and there is now out of control altogether.. I have not seen the rose flowering under 2 summers because of traveling. It was planted (a 5 cm plant..) in the spring 1997 and possibly flowered first time in 1999, but only a very few flowers could appear a year before. The rose is most of daylight in deep shadow, the  sun comes only a very few hours in the early morning or some periods also in sunset time. I promise to make pics soon.. it should flower in July.  There is instead the picture (below) of the rose without flowers - but.. it is really mostly Clematis, the rose is under it..

Rosa multiflora - också mycket vigorös tradklättrare. Kan lätt klättra 6 m. Blommorna är sma, gräddvita med gula ståndare, i mängder i en bukett och mängder buketter på en planta. Latinsk namn betyder just ungefär "många blommors ros". Svenskt namn är 'Japansk klätterros'.Det är en ros som blev föräldrar till många rikt blommande roshybrider. Jag har odlad rosen alldeles själv, från frö. Det var lång process - nio månader i kylen, ibland i frysen och i rums temperatur, det skulle vara varierande. Bland 11 frön bara 3 grodde och en liten fröplanta överlevde inte (tack och lov!).  En liten planta var planterad i Woodland och en i en stor trälåda (120 x 120 x 75cm) precis vid norra husväggen, till vänster från en annan trälåda, kallad för Torvlådan. Tillsammans med rosen planterades också italiensk skogsklematis (C.viticella v. rubra) som lärde vara rosablommande och skulle stå för blomningen efter rosen slutar. Men det blir sällan så som man planerar. Rosen eller klematis såg jag inte blomma på länge, men inte därför att  blomningar uteblivit på den skuggiga platsen (solen kommer visa perioder tidigt på morgonen och lite vid solnedgången) utan att jag alltid reste bort när de blommade. Rosen var planterad våren 1997 och möjligen hade några få gömda blommor nästa år, men mer blommade i 1999 och 2000, det kunde man  se bara efter de små nyponen som var kvar. Jag måste verkligen skärpa mig och jag lovade mig att plata rosen - och kanske klematis.. Nu finns det en bild på rosen utan blommor (nedan), fastän det är snarare bilden på klematis, den tog över - rosen finns under.
Clematis viticella on the Rosa multiflora, 1998. Colour spots are Hydrangea macrophylla,  cutting from the sort 'Rose Bouquet'in container next door. 

Italiensk skogsklematis som klättrade på och täckte Rosa multiflora, 1998. Färgklick  är blommande sticklingen tagen från trädgårdshortensia 'Rose Bouquet' som växer i 'Torvlådan' till höger.
To Roses
Till svensk trädgårssida
This page was last updated on: 11 September, 2014
Rosa hugonis -  the picture above - one of "pure roses of nature" (Beales). "All of the other groups of roses have evolved from these by natural means or by man`s manipulation".  Latin name was given for English missionary, Hugh Scanlon. Rose species, called also for "wild" are flowering only once under the season, often early spring. Flowers are mostly single or semi-double, rather small, and  leaves are mostly composed of many (at least 7-9) small leaves. Flowers are usually followed by hips.  Rosa hugonis leaves are alike  Robinia pseudoacacia or Caragana arborescens . Just Caragana is planted as a shelter hedge behind of Rosa hugonis, and it is hardly possible to see difference between both of plants (unless they are flowering). 
R.hugonis   was planted in the spring 1998 on the one of "hills", on 'The North Side', namely 'The Birch Hill'. That is rather windy and very dry place, but sunny.  On the picture above there is R.hugonis  in May 2000. First flowering was taking place in 1999 but I was traveled just then.  The purple flowers in front of  the rose there is Viscaria vulgaris, and on the left - the prickly leaves of self-sown Pulmonaria azurea v. variegata, which origins from other, south side of house, called for 'Doftkullen' ('The Smell-Hill'). Rosa hugonis flowers are almost semi-double and slight cupped. Colour is really not at all so lemon yellow as on the pic - they have creamy-yellow, mild and delighting tone which was lovely surprise for me. I hope that  pics I shot this June will be much better.

Rosa hugonis  - är en av "rena naturrosor" och "alla andra rosgrupper utvecklades från dem, antigen i den naturliga processen eller genom mänskliga manipulationer" - skriver Beales i sin roskatalog. Här i Sverige talar man om "botaniska" rosor.  Alla rosor på denna Page är just de rena botaniska sorter med bara latinska namn, fastän folk i olika länder gav dem ofta sina andra namn. R.hugonis heter i Sverige Kinesisk gulros, men latinska namnet kom after engelska missionären Hugh Scanlon. Botaniska rosor blommar bara en gång i säsongen, ofta tidigt på våren. Blommorna är mest enkla till halvdubbla, ganska små, och blad består oftast av många småblad, minst 7-9. After blomningen utvecklas nypon. Rosa hugonis har bladen som liknar Robinia pseudoacacia eller Caragana arborescens. Just karagan är planterad bakom rosen som skyddhäck - och man kan inte skilja åt bägge buskarnas bladverk , våxterna  liknar varandra över huvud taget (blad och taggar), men inte blommor. R.hugonis är planterad våren 1998, på Norrsidan, på en av "kullar", nämligen 'Björkkullen'. Där är ganska blåsigt och mycket torrt, men soligt. Rosen blommade nästa år i juni men jag var då på resan. Bilden visar rosen i maj 2000. Rödvioletta blommor det är tjärblomster och till vänster ser man prickiga blad av självsådd lugnört, sort med brokiga bladen, som kommit där från.. Doftkullen, på södra sidan huset!
To Roses
Till svensk trädgårssida
Till svensk trädgårssida
Rosa hugonis in 21st May 2002. It was very early the rose flowering this year.
Flowers are cup-shaped, primrose yellow. I have not noticed any fragrance.

Rosa hugonis i 21st maj 2002. Rosen blommade undantagligen tidigt i år 2002. Blommorna är ljus-gula, skålformade med honunggula ståndare. Jag har inte kunnat känna någon doft..
Rosa hugonis is planted on the very dry raised bed on the rock. In spring 2002 the month May was extremely warm and dry - it was almost all the time 25-30 ºC in shadow but much more in the sun.  June was rather warm and dry too, at least at the beginning. Despite I watered the bed, R.hugonis was suffering so much that the one half of the bush died, dried up and I had to cut off the two big branches, those on the left side on the first picture above (the 21st May 2002). The second half of June was more rainy and the rose survived.

Rosa hugonis i 21st maj 2002. Rosen blommade undantagligen tidigt i år 2002. Blommorna är ljus-gula, skålformade med honunggula ståndare. Jag har inte kunnat märka någon doft..
Våren 2002 var undantaglig tidig och varm. Maj var solig och helt sommarlikt, fastän inte svensk sommar, utan spansk.. Temperaturerna överstigit alla normer, det var oftast 25-30 ºC i skuggan och mycket varmare i solen. Rosen blev skadad av torka, som fortsatte i juni början och jag fick klippa bort två stora grenar, dem till vänster på bilden ovan.
Rosa multiflora  in Woodland, begin of July 2002. It was the second seedling planted at the same time there and it grew enormously, but have almost no flowers. First it was in June 2002 the rose has been covered by very small, white flowers. The another rose, in container,  has not got any flowers - we had to prune it very much when we painted the house and the rose is getting flowers on the older stems.. and I could not take pictures on it, again!

Rosa multiflora  i Woodland, juli början 2002. Det var den andra fröplanta, planterade samtidigt med denna i lådan, på bilden ovan. Rosen växte enormt men hade nästan inga blommor tills år 2002, då blev den översållad av små, vita blommor. Rosen i lådan har inte blommat - när vi målade huset fick vi klippa av de flesta grenarna (rosen blommar pa fjolårets och äldre skott).. och det var ingenting att ta bild på - igen!
And in July 2002 Rosa mulligani has got many, many buds, för the first time since it was planted. On the picture the first flowers, 7th July. 

Och äntligen, i juli 2002 blev R.mulligani översållad av små knoppar. På bilden de första som slog ut, 7de juli.
After one week more whole the bush was flowering with small white flowers. On the picture to the right - a cluster, 20th July 2002.

Det tog nästan en vecka för att de flesta knoppar hade slagit ut. På bilden till höger en kvist, bilden tagen 20de juli 2002. 
After 10 days the rose was full of flowers. 
Left and below: 31st July 2002.

Efter nästa 10 dagar var rosen oversållad av blommor.  
Vänster och nedan: 31st juli 2002. 
At last, in 2003 Rosa multiflora  in container also has been covered by small, white flowers, beginning from June and through July 2003. This time I was on the place and have taken the picture above and below.
Rosa multiflora climbing the house north side, June-July 2003. Down at basis the yellowish green there is Hydrangea petiolata, grown from stickling. 

På bilden ovan och nedan Rosa multiflora  i trälådan, klättrande på husets norrsida, äntligen har fått ganska många blommor redan i juni och i juli början 2003,  och som tur var, hade jag just varit på platsen att fota den. Den gulaktiga busken det  är klätterhortensian (driven från sticklingen) som har ingenstans att klättra upp.. juni-juli  2003   
 Rosa multiflora  in wooden container the 3rd July 2004. The light pink, round buds, showed up together with small flowers, resembling more apple-blossom than rose - cute! Pictures on the left and below.  Rosa multiflora  i trälådan, 3dje juli  2004. Små runda som pärlor äppelrosa  knoppar visar sig tillsammans med blommorna som liknade mer körsbärs eller äppleträdens än rosens.  Söta som karameller! Bilderna till vänster och nedan.        
Below 3 pictures of  Rosa multiflora growing from Woodland, climbing up and covered the rock, the 29th June 2005. 
Nedan 3 bilder på Rosa multiflora som växer  i Woodland  klättrade nerifrån upp och lade sig på klippan. Merparten av klippan ar nu täckt av rosen!   Bilderna tagna 29de juni 2005.          
What happened with  Rosa multiflora  after this last picture I do not know, I have never more seen the garden after April 2006.  
Vad som händ vidare med  Rosa multiflora  vet jag inte, jag har aldrig sett trädgården efter april 2006.          
Till svensk trädgårssida
To Roses
To roses 2000
To roses 2000
To roses 2000
To roses 2000
To roses 2000
Sign InView Entries