'Ilse Krohn Superior', 'Aïcha',
'Lykkefund' 
'Ilse Krohn Superior' - modern climber, Kordes 1964. Repeating rose  with white, shapely, scented flowers. It should be tall up to 3m, but not in my garden, I am afraid. The rose was planted in 1996, on 'The Sreet Terraces'('Gatuterrasser') which is an exposed place to salt wind from the creek. As a nail to the coffin, the rose was located on the highest terrace, just in front of the old R.rugosa hedge.   I thought that the rose should climb the pine-tree which was on the side of it and to light up the rugosa-hedge background. That location was thus most exposed to the wind.  'Ilse Krohn S.' has been flowering very seldom and poorly due to those bad conditions, but also because of that the rose was always badly damaged after winter and needed to be pruned.. and it gets flowers on the last year shoots which I had to cut .. so, I have never shot it.
But - 8th July 2001 'Ilse Krohn Superior' has got some flowers!
Ilse Krohn Superior - modern klätterros, Kordes 1964. Rosen är remonterande och lär vara mycket blommande med doftande, vita, fyllda, nästan "ädla" blommor, ändå mindre än terosor. Jag skriver "det lär" för att jag aldrig nästan såg den blomma så. Jag såg kanske ett par gånger 2-3 ynka blommor och hann aldrig ta kameran och göra bilder. Ilse Krohn trivs tydligen inte där den får växa och inte undra på. Jag planterade nämligen rosen högst upp på terrassen, stället som jag kallade för 'Gatuterrasserna' och som är utsatt direkt för salta vindar från viken. Särskilt blåser det på den stackars Ilse. Hon var tänkt att klättra i tallen som växer vid sidan om och lysa upp med sina vita blommor vresrosbuskarna som står precis bakom. Tyvärr, då jag planterade rosen, hösten 1996, visste jag inte mycket vare sig om rosor eller om klimatförutsättningar på Yngves gård. Och till råga på allt, fick jag varje vår klippa mycket rosen som blommar på fjolårsskot, på grund av ofantliga vinterskador som uttorkande vindarna  Den 8de juli  2001 har jag upptäckt att Ilse fick flera ganska små men "ädla", vita blommor! Det blev bilder nästa dagen..
'Lykkefund' - Rosa helenae improved by Olsen, 1930.  Thornles, enormous strong growing climber (at least 4-5 m). Flowers once a summer, July, and then it is a really bloom-orgy. Hundreds clusters with small, semi-double, creamy-white and extremely strong perfumed flowers. It smells honey several meters around!  I planted it behind 'Pink Nevada' in the autumn 1996, on the Woodland-edge, in the raised bed, precis  in front of a wild bush of  Robinia sp.  I have shut off Robinias roots with wooden board and stones and I cut down very strongly the bush but it was still ca 180 cm left as a support for the rose. And it is too little, I can see now! 'Lykkefund' flowers on the last year shoot, but it has got some flowers already 1997. Later it was not much next year and in 1999 it began with big bloom. In year 2000 I have not done some pics because I have been traveling just then. 
Both pictures below: 'Lykkefund' in July 1999, taken with the analog camera Minolta-RIva

Lykkefund R.helenae hybrid, Olsen 1930. Mycket starkt växande (minst 4-5m), tagglös klätterros, blommande en gång i juli med hundratals buketter bärande hundratals små, crèmevita, halvdubbla blommor, starkt doftande honung. När Lykkefund blommade, doftade det honung i hela Woodland! Den är alltså planterad (hösten 1996) i skogsbryn, i förhöjd bädd bakom 'Pink Nevada' precis framför en vildväxande rönn-buske.  Jag fick då avspärra rönnrötterna med brädor och stenar och jag beskurit busken till ca 180 cm som ett stöd till rosen - och det visade sig för lite.. Lykkefund är en ros blommande på fjolårskott men den fick ändå några blommor redan 1997. Den riktiga blomningen kom first i juli 1999 (bilden nedan). Nästa året var jag tyvärr på resa i juli, men någon gång ska jag fota rosen igen!
Bägge bilder nedan: Lykkefund i juli 1999, med den analoga kameran Minolta Riva..
This page was last updated on: 11 September, 2014
Till svensk trädgårdssida
To Roses
'Aïcha' - Rosa pimpinellifolia hybrid, Valdemar Petersen 1962. The rose is named for prophet Muhamed` beloved wife, Aïcha. The rose can easy be beloved too - it is very charmig for its pure yellow buds developped large, single to semi-double, creamy-yellow flowers with honung-brown stamens on the red-orange ring background, wonderfully scented. The rose is not very tall (100-120 cm) but rather wide. I looked for it many years - I wanted to buy it already in 1996, but it was not in any garden center. At last I found it and planted in the spring 1999 and it was surprising but the rose has got first flowers already in July the same year. 'Aïcha' is planted almost behind 'Pink Grootendorst', in the raised bed located in the edge of Woodland
Below - first bloom of 'Aïcha' in July 1999. 

Aïcha, R.pimpinellifolia hybrid, Valdemar Petersen, 1962. Rosen har fått sitt namn efter profetens Muhammed älskade fru, Aïcha. Man kan lätt säga att rosen kan vara älskade också - den är otroligt charmerande! Stora gula knoppar öppnar sig till stora, crème-gula, lätt halvdubbla blommor med honungsbruna ståndare och rödorange diskring i bakgrunden. Dessutom är de doftande. Rosen är inte hög, 100-120 cm, men ganska bred. Jag letade efter Aïcha flera år innan jag lyckades hitta den och plantera våren 1999, bakom Pink Grootendorst, i en förhöjd bädd nästan in i Woodland.  Överraskande, blommade rosen redan i juli samma år, det brukar inte göra pimpinellhybrider

Nedan första blommor på Aïcha, juli 1999.
Above and Below:'Aïcha' - early June 2000
Ovan och nedan: Aïcha - tidig juni 2000 
Above and below:'Aïcha' -  June 2000
Ovan och nedanAïcha -  juni 2000 
To Roses 2000
Above:  'Ilse Krohn Superior' - the last picture, taken  the 27 June 2002. Next years I could not find any nice flower on the rose, even it was alive, but it was not any shrub, only one or two long , tiny branches. It was definitvt not any god spot for the rose and I suppose that it disappeared after I left the garden in 2006.

Ovan: Den sista bilden på  Ilse Krohn Superior. Nästa åren kunde jag inte fånga någon blomma som jag kunde fota, jag klippte rosen hela tiden p.g.a. skador, ibland har hon fått mycket långa skott, men man kunde inte kalla plantan för en buske.. jag tror att rosen försvann after jag ofrivilligt lämnade trädgården  redan 2006. 
'Aïcha' 
Pimpinell rose Aïcha is really beautiful rose with the wild charm. Colours changes within yellow-cream scale, depend on many factors, but mostly the large flowers when aging becoming pale yhellow to cream, which I like, because then the contrast between petals and the middle with honey guld stamens appears more distinctly. The rose is rather tuff but very succepteable to black-spots-disease. They were the last pictures taken of the rose and I have never seen it any longer after Yngve's death in Mars 2007.

Pimpinellros Aïcha är mycket vacker ros, ganska robust och härdig, men mycket mottaglig till svartfläcksjuka.  Ändå är hon värt att ha och se på de blommorna med  hela paletten av gula nyanser till blek creme när de oldrars, med de gyllene ståndaren på brunaktig mitt är verkligen enastående.  Synd, men jag har aldrig mer gjort bilder på rosen eller kollat på den efter Yngve's bortgång i Mars 2007.
'Lykkefundthe 17th July 2004. The last my picture of the rose.
Lykkefund den 17de juli 2004. Det var min sista bilden på rosen.
'Lykkefund' 
Left and Below: 'Aïcha' - the 8th June 2002


Vänster  och nedan: Aïcha - den  8de juni 2000 
Left and Below: 'Aïcha' - the 16th June 2003


Vänster  och nedan: Aïcha - den  16de juni 2003
Left and Below:
 'Aïcha' - in June 2003; 
Picture taken with the analog camera Minolta-Riva


Vänster  och nedan: Aïcha - 
i juni 2003;
Bilden tagen med den analoga kameran, Minolta Riva
Right:  'Aïcha' - the  16th June 2003;  Höger: Aïcha - 
den 16de juni 2003;
Left and Below:  'Aïcha' - the  
25th June 2005; 


Vänster och  nedan: Aïcha - 
den 25te juni 2005
 'Aïcha' - the  23rd June 2005; 
  Aïcha - den 23dje juni 2005
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses 2000
Hardiness of 'Lykkefund' was described in sources as to Zone 3 in Scandinavien, but I 've got an information from Norway that the rose planted in their Zone 5 (rather north and cold) is doing very well since 1995.

Hardiness av Lykkefund var fasställd i litteraturen som zone 3 i Skandinavien, men jag har fått information om en som klarar sig utmärkt  planted in 1995 i Zone 5 i Norge.