Before I started to create the Yngve's  garden (1994 - 95) on the ground, I tried to make over the house balcony to the flourished patio. There were an old white table partly of plastic and white plastick chairs which I did not like but it would be expensive to change them. It was left only to find or buy some pots and urns to plant some flowers. We bought some plastic urns very cheap and I found some pots on the backyard as well. It was not elegant but better than nothing.

Innan jag började anlägga trädgård på Yngves tomt (1994 - 95), tänkte jag att det vore bra att ordna en behagligare uteplats på balkongen som han kallade för däcket. Där fanns redan vita plastmöbler som jag inte tyckte om men Yngve tyckte de var OK och att köpa nya vore det dyrt. Det åtestod bara att hitta eller köpa krukor och urnor och plantera blommor som jag sådde själv. Vi lyckades att köpa vita urnor på rea till 10 kr styck och jag hittade några plastkrukor på hans tomt. Det var inte särskilt elegant men bättre än ingenting!
To the Page 1-Balcony
Balcony 1998-2005
To the homepage
To roses page
To the first Garden page
To the Page 1- Balcony
This page was last updated on: 11 September, 2014
All pots I've got hold of I put directly on the floor, only one on the table. I sowed climbing 
Phaseolus coccineus which gave nice foliage and some flowers as well against the wall. 

Alla krukor och urnor jag fick tag i stod på golvet utom en på bordet - och väggen fick klädsel av blomsterbönan.
Nemesia strumosa (above) was one of the first I sowed and discovered as a nice summer flower. On the table there is also a funny tomato from a new built hobby greenhouse. August 1995.

Nemesia (ovan) var en av första jag sådde och upptäckte dess skönhet. På bordet ligger också en rolig tomat from det  nybyggda växthuset. Augusti 1995.
Already the next year after I started The Balcony was not to recognize! Yngve has built 3 wooden containers (see the smaller pic above right) and I sowed Ricinus communis 'Gibsonii' and again climbing Phaseolus coccineus among many other summer flowers. August 1996.

Redan året därpå var däcket svårt att känna igen. Yngve tillverkade 3 fina trälådor till blommor (se mindre bilden ovan till höger) och jag sådde ricinus Gibsonii och igen this år klättrande prydnads böna bland många andra sommarblommor.  Augusti 1996.
To the Page 1- Balcony
Hanging plastic-basket with Petunia 'Pink Morn'. Below the basket there is an urn with unusual, doubbel african daisy, see picture below too. August 996.

Ampel med Petunia Pink Morn och under ampeln - ovanliga afrikanska fyllda margeriter i urn, också på bilden nedan. Augusti 1996.
Above left: The red foliage in wooden box there is Solenstemon scutellarioides.  Right pic shows also a hanging pelargonium  and climbing Phaseolus coccineus, again sown this year. August  and September 1996
1995 - 1997
 1997
 1996
Left:The wooden boxes, the same as before, but a little different plants. There are also 3 hanging plastic-baskets with the different plants.The first is with mostly Petunia 'Fantasy Pink Morn' in August 1996.Below the same Petunia in November!. 
Above right:Hanging plastic-basket with Petunia 'Pink Morn'.
Left: Blossom in wooden boxes.Ricinus is flowering and there are many hang pelargoniums I sowed myself.August 1996.
Ovan:Ampel med Petunia Pink Morn. 
Vänster:Ricinus blommar och det finns många hängpelargonier från frö.Augusti 1996..
Ovan vänster I vänster låda syns rödbladig palettblad.På höger bild i lådan syns hänging pelargon från frö. Blomsterbönan klättrar ovan lådorna också detta år.Augusti och september 1996.
Ovan vänster Samma trälådor nästa år men växtligheten lite annorlunda. Tre ampler är med olika blommor. First är med Petunia Fantasy Pink Morn (lite annorlunda än förra året), lite blandad med en vit och en blå, allt i augusti. Samma ampel med petunia är på bilden till höger, men i november!
Left:The third hanging basket. Mostly with Schizanthus pinnatus and Erigon karvinskianus, Both sowed themselves several years on the Balcony. Here in August.
Vänster Den tredje ampel på däcket i augusti, mycket Fjärilsblomster och Murbinka, som egentligen är perenn. Bägge sådde sig i alla fall i åratal här på däcket.
Below:It was much Schizanthus pinnatus on the Balcony in July as well.
Det var mycket Fjärilsblomster på däcket i 1997. Nedan i juli.
Above and below: The Balcony rail towards the East landscape. The small rose 'Christal Palace' (from group "Palace roses" of Poulsen) in the tub on the wooden bench and much Schzanthus (pink). Next door to the rose the Helichrysum petiolaris 'Lime'
Ovan och nedan: Östra räcket på balkongen med utsikten mot öster.Fjärilsblomster (rosa) igen och en liten ros från Poulsen serie'Palace rosor' Christal Palace  i krukan på en träbänk. Bredvid rosen Helichrysum Lime (juli). 
Left:  The Balcony rail towards the raised bed beneath. You see the Polygonum baldschuanicum blossom up on the TV-antenna and the pink Petunia in the window box. This is 'Fantasy Pink Morn', very nice Petunia, also on the pic below-right. A little blue flower is Nemophila menziesii

Left: Balkongräcke mot upphöjd rabatt framför balkongen. I backgrunden syns bokharabinda blommande på TV-antenn. I blomsterlådan - petunia Fantasy Pink Morn, närbild också på bilden nedan. En liten blå blomman det är Prins Gustavs Öga. 
Above: North-Swedish sort of potatoes - the almond potatoes, very good and grown by myself I put on the table on The Balcony. I grew some vegetables in the garden as well. On The Balcony my yields were often consumed or at least admired. It was only a half of yeld from only one potato plant!.   

Ovan: På bordet på balkongen ligger mandelpotatis jag odlade i trädgården, knapt några buskar. Detta är bara hälften av knölar från bara en potatis planta! Dessutom var de ovanligt tidiga detta år.
Above : The strawberries from the garden. I do not reeally grow them, they spread themselves all over.
Ovan : Mina skörder från trädgården. Jordgubbarna eller smultron odlar jag egentligen inte, de bara sprioder sig kollosallt själva överallt! 
Left and below: Yngve has built this trellis connected to the balcony rail for the Russian Wine 
(Polygonum eller Fallopia baldschuanicum) planted beneath balcony not very long ago - and it exceeded everything what was to exceede and conqueeded the TV-antenna entirely on its way to the roof! The plant climbed the next years on the roof top but suddenly died one of the next years.     
Ovan  och nedan: Yngve byggde sort av spaljé ansluted till balkongräcke för Bokharabinda som var planterad under balkongen inte så länge sedan. Men plantan växte kolossalt snabbt och erövrade både spaljén och TV-antenn på väg till tacket, där den klättrade i nästa åren nästan till toppen. And plötsligt dog bokharabinda, men jag minns inte vilket år. 
Right:  The Fuchsia does not like much sun and thrives very well in half shadow just beneath the balcony rail.
 
Höger: Halvskugga och silad ljus under balkongsräcket är perfekt för fuchsior, nota bene för de flesta växter!
Sign InView Entries
To the Page 1- Balcony
To the Page 1- Balcony
To the Page 1- Balcony
Balcony 1998-2000
To the next page-Balcony 1998-2000
To the next page-Balcony 1998-2000
To the next page-Balcony 1998-2000
To the next page-Balcony 1998-2000
To the next page-Balcony 1998-2000