'Susanne', 'Stanwell Perpetual',
'Prairie Dawn'
'Susanne' - Rosa pimpinellifoliahybrid from Canada. It was planted almost in a rockery, but it was only a lot of stones used to build terraces on the slope, named 'The Terraces at The Road' ('Gatuterrasser'). 'Susanne' was planted in 1996 and the rose flowered first time in the 1997, already in June (picture above). And so it uses to do every year. Sometimes 'Susanne' is the first in bloom, but not always. Flowers are rather small, light pink, double and I did not discovered strong fragrance yet. 'Susanne' repeats with moderate bloom all summer, always there is some flowers on it. Very hardy, healthy and never damaged after winter or strong wind from the creek. I thing I should have planted on the terraces only 'Susanne'..
But - notice: 'Susanne' sends in course of time some root-shoot around..

Susanne -  Rosa pimpinellifoliahybrid från Canada. Jag planterade den redan i 1996, i Gatuterraserna som inte är stenparti verkligen trots många stenar som jag använde till att bygga terrasserna på sluttningen. På bilden Susanne i juni 1997. Rosen blommar oftast mitt i juni, ibland som först, men på senaste åren det finns andra, tidigare blommande rosor. Susanne har ganska små blommor, ljusrosa, fyllda och jag har inte än upptäckt någon starkare doft. Busken är aldrig utan blommor, after huvudblomningen kommer enstaka eller fler blommor hela sommaren. Rosen verkar mycket tålig och ganska härdig, i alla fall hos oss har den aldrig fått vinterskador, inte heller verkar den lida av vindar från viken. Några sjukdomar märkte jag inte heller. Jag började tro att Susanne borde vara enda sorten som jag skulle plantera på Gatuterrassena.. Men - det finns ett 'aber' - Susanne börjar efter några år skicka rotskott omkring sig!
Pictures above and below: 'Susanne' exceptionally in May 2000
Bilder ovan och nedan:  Susanne  som undantag i maj 2000
'Stanwell Perpetual' - also Rosa pimpinellifolia hybrid, found by Lee 1838 in England. Flowers are medium sized, double, a little plate, pink and become pale to white. It blooms all summer but not very much, anyway at me. The bush is not tall, 1m to 150 cm, mine is hardly 80 cm after some years (planted in 1996 'At The Road' and moved in 1998 to 'The Birch Hill' on The North Side). Flowers are strong scented. The rose reckons among extremely hardy and very susceptible to black-spot disease, but I did not noticed it to be more affected than many others.

Stanwell Perpetual är också pimpinellhybrid, hittat i England av Lee, 1838. Blommorna är fyllda, stora, ganska plata, blekrosa och bleknar nästan till vita. Rosen blommar ofta, har alltid några blommor men den är nästan aldrig översållad av blommor. Kan blomma ganska tidigt, fastän gör inte i Yngves trädgård. Busken är inte stor, 1-1,5m, men i Yngves trädgård efter flera år är rosen inte högre än 80 cm, utom ibland en gren. Den var planterad first 'längs vägen', alltså nära gatan, där växte nästan inte alls, blev då flyttad till Norrsidan, planterad på Björkkullen.  Man påstår att rosen är mycket härdig, till z.VI, men att den är ganska mottaglig mot svartfläcksjuka. Hos Yngve ser jag inte att rosen är drabbad mer än flera andra.
'Stanwell Perpetual' in 1998
Stanwell Perpetual i 1998
'Stanwell Perpetual' in June 2000
Stanwell Perpetual i juni 2000.
'Stanwell Perpetual' in late May 2000, with company of Papaver orientalis 
'Queen Alexandra Salmon'
Stanwell Perpetual i juni 2000, i sällskap av jättevalmo 'Queen Alexandra Salmon'.
'Prairie Dawn' - Rosa pimpinellifolia hybrid from Modern Experimental Farm, Canada, 1959. Flowers semi-double, pink, rather small, repeating. Not very tall, 1.5 - 2 m. Not very much in bloom at me, and not taller than 1m. Planted in 1996 in 'Terraces at The Road' ('Gatuterrasser') in 1996. I have never had before fancy to do some pictures on it.. first I did some in the summer 2001.

Prairie Dawn - pimpinellhybrid från Canada, Modern Experimental Farm, 1959. Blommar med varmrosa, små halvfyllda blommor, remonterar. Busken kan vara hög upp till 150-200 cm, men hos Yngve är inte högre än 90 cm. Planterad på 'Gatuterrasserna' i 1996. Blommar så sparsamt att jag aldrig var lockad att göra bild på den.. först gjorde jag några i året 2001.
This page was last updated on: 11 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
To Roses
Above left and right:'Stanwell Perpetual' in late June 2001. The rose flowered extremely rich that summer.  
Ovan vänster and höger: Stanwell Perpetual i slut juni 2001. Rosen blommade ovanligt mycket den sommaren.
'Prairie Dawn' in July 2001.   
Prairie Dawn i juli 2001. 
Picture Left and two Below:
'Susanne' in June 2004
Bild till  vänster och två nedan:Susanne  i juni 2004
Next year has been the last one I could see 'Susanne' or any of roses in Yngve's garden.  After April 2006 I have never more any acces to the garden.

Nästa året var den sista då jag kunde se Susanne eller någon annan ros i Yngves trädgården som jag skapade själv. Efter april 2006 fick jag aldrig mer tillgången till den.
Two pictures above:'Stanwell Perpetual' the 14th October 2001. The rose is invaded by a very aggressive Phalaris arundinacea 'Tricolor'

Två bilder ovan: Stanwell Perpetual den 14de oktober 2001. Rosen blev invaderad av det mycket aggresiva randgrässet 
 'Stanwell Perpetual' the 22nd June 2002. It was my the last picture of the rose. After april 2006 I have never more acces to the garden.

 Stanwell Perpetual den 22a oktober 2002. Det var min sista bild pa rosen. Efter april 2006 hade jag aldrig mer tillgången till trädgården.
'Prairie Dawn' the 3rd August 2002 
Prairie Dawn den 3je  augusti 2002
'Prairie Dawn' the 20 June 2005. It was the last picture of the rose, for the reason as above, under the pic of  'Stanwell Perpetual'.
 
Prairie Dawn den 20  juni 2005. Det var den sista bilden pa rosen, anledningen förklarades ovan, under bilden av Stanwell Perpetual.
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000