Miniature Roses
Miniature Roses you can buy in Sweden in almost every shop or store with food or with plants - they are growing in the pot, are very cute, usually are perfect  shapely and in many colours and tones, can be very small or a little larger. They usually do not survive transferring from greenhouse to your place. If you have got a garden, you can try to plant them in a bed or a pot in summer - and do it as quick as possible - even try to save them over winter in your greenhouse, garage or basement. I tried  to leave them in the garden bed, but I have not often succeeded to maintain them alive.  Some of them I succeeded with and I have them still after some years. yea, as a matter of fact, two of them.. 
But roses on the picture there are nothing like that. Those roses I sew myself, in  1995. They are called 'Month Roses'  (Rosa chinensis) -  they were claimed as the roses you can sow and get ready flowering under one month. It was only publicity trick - it took a little more time to get them like on the picture, but you can start early. 'Month Roses' are not shaped, they are alike slightly double wild roses, only in miniature, pink and apple-pink.
My 'Month Roses' were extremely hardy, they could stay out in the pot all winter without damages and they had managed that since 1996. But this winter - it was extremely malicious. My small roses  died.. 
Among my 'Month Roses'  one has grew as a climber. That was really tall, it had  branches almost 60-70 cm long and I moved it separately to a bucket. Unfortunately it died too after that winter 2000/2001.
I miss now my cute 'Month Roses'..
By the way - I think people do not appreciate enough those miniature roses of all sorts and they throw them too quick. They are worth to have them a little longer, it is possible even many years. You can treat them in the same way as theirs big cousins. You can even try to have them in your home during the winter, but you have to get them much light from a fluorescent lamp and to shower them very often.

Minatyrroses kan man köpa i Sverige och andra länder i nästan varenda matbutik eller blomsteraffär, inte minst på torget. De är numera mycket söta, buskiga och har fyllda, "ädla" blommor av alla möjliga färger. De brukar sällan överleva förflyttning från professionellt växthus till våra bostäder - om inte vi har trädgård eller åtminstone balkong och ställer dem ute så fort som möjligt. Man kan också försöka övervintra dem - bäst i växthuset, nedgrävda i bädden eller i frostfritt garage,  respektive källare. Jag försökte faktiskt att lämna dem kvar i rabatten men det lyckades inte. I alla fall så lyckades jag åtminstone med några, ja, två faktiskt, och jag  hade dem kvar under några år, övervintrande i källaren. 
Men rosorna på bilden är ingenting liknande. Mina rosor har jag sått själv året 1995. De är inte "ädla", de ser ut som vilda, rosa och äppelrosa, dubbelblommande rosor, bara i miniatyr. De hette 'Månadsrosor' (Rosa chinensis) och man påstådd i beskrivningen på fröpåsen att det går få dem vuxna och blommande inom en månad efter sådden. Det var faktiskt reklamknep, tycker jag - de tog 2-3 månader innan de blev blommande. Egentligen så växte de färdigt nästa år efter sådden.
Mina Månadsrosor visade sig dessutom oerhört härdiga.  De flesta utav 5 eller 7 stycken överlevde flera vintrar i oskyddad kruka eller blomsterlåda. Men inte denna, elaka vinter 2000/2001..
En av rosorna var dessutom vitblommande klätterros! Den började växa nästa år efter sådden och fick grenar ca 60-70 cm långa. Den blev flyttat från gemensam låda till separat hink, där den övervintrade oskyddad ett par vintrar. Men inte den sista.. Nu saknar jag mina Månadsrosor..

På tal om minirosor så tycker jag att de är underskattade. Det är typisk slit&slängvara - synd! De är ju söta, de kan pryda våra balkonger, sittplatser och entré, planterade i fina krukor - eller samplanterade i blomsterlådor med något - för flera år. Man kan även övervintra dem inne, hemma, men då måste de få ljus från något lysrör, eller sparlampa och måste duschas nästan varje dag. 
This page was last updated on: 11 September, 2014
 To Roses2000
To Roses
Till svensk trädgårdssida
 Another miniature rose which name is unknown.  It is growing in the pot on the balcony  ('Däcket') and overwintered in the cave. The picture is taken in August 2001.  The rose is flowering much more abundant than in July! 

En annan miniatyrros, namnlös. Den växer i kruka på 'däcket'  (balkongen) och övervintrar i källaren. Bilden är tagen i augusti 2001 - rosen blommar mycket mer än i juli! 
 Above: The rose in late July. Flowers are almost never over, they became only more and more of green tone.

Ovan: Slut juli.  Rosen blommar nästan aldrig över, blommorna blir bara mer och mer grönaktiga.
 One more miniature rose, very little but very cute.  Overwintered in the pot, in the cave, 2001.
En till  miniatyrros, mycket liten och tjusig, som övervintrade i krukan, i källaren, 2001.
 The rose below was nameless. The 4th October 2005
 Rosen nedan med  brokiga färger var namnlös. Den 4de oktober 2005.
Left and Below:  Miniature rose 'Ibiza Forever' together with Lobelia, 31st July 2002
 

Vänster och nedan: Miniatyrros Ibiza Forever i sällskapet av Lobelia, 31st juli 2002
Left and Below:  Miniature roses, 28th and 25th June  2004
 

Vänster och nedan: Miniatyrrosor 28de och 25te juni 2004
Below:  Miniature roses  together with Lobelia, 20th July 2004
Nedan: Miniatyrrosor  i sällskapet av Lobelia, 20de juli 2004
Miniature rose, 2 pictures  below, 30th June 2005.  This  rose  has got name 'Belle Rose'
Miniatyrros, 2 bilder nedan, 30de juni 2005.  Denna  miniatyrros  hade fått namn, det var 
'Belle Rose'
To Roses
 To Roses2000
Till svensk trädgårdssida