'Galway Bay', 
'Rosenstadt Zweibrücken',
'Freisinger Morgenröte'
'Galway Bay' - modern climber, McGredy (Northern Ireland),1966. Very abundant flowering to be climber, repeating often. Large, shapely flowers, salmon-pink to raspberry with silk or rather velvet luster, fragrant. Fairly fast growing but not very robust, not very hardy either, I am afraid, it was always much damages after every winter. Maybe the rose is sensible against salt wind from sea-creek, otherwise, we have not very severe winters here in Gothenburg. So, it has not many chances to be climber at me, if it survives at all now; I had no other choice but prune the rose almost till ground this spring. 'Galway Bay' was planted in the spring 1997 at the road (street maybe) and it had got flowers the same summer. On the pictures above and below 'Galway Bay' in August 1997. And - the 8th July I discovered a new, very little shoot over the ground. The rose was alive! But not much longer..

Galway Bay - modern  klätterros inledd av McGredy från Norra Irland, 1966. Mycket rikt blommande att vara klätterros, dessutom nästan konstant.  Blommorna är ganska stora, dubla, med "ädla" knoppar, utslagna något plata. Mycket utsökt lax- eller hallonrosa färg med sammets- eller silke lyster. Tyvärr, klarar inte helt bra kustklimatet, efter varje vinter måste klippas ner, så att chanserna att det blir klätterros var inte stora. Galway Bay var planterad våren 1997 längs vägen (gatan) och den blommade samma år. Trots vinterskador, blommade den villigt varje år, men om rosen överlever efter vinter 2000/2001 var tveksamt, trots att den verkade klara sig från början och till och med hade fått blad.  Plötsligt började skotten och bladen vissna och jag var tvungen klippa rosen nästan helt ner. Kanske den blev drabbad av någon sjukdom eller har fått nog av salta vindar från viken. Jag hoppades att den återhämtar sig, fast det sag inte bra ut. 
 Den 8de juli 2001 ett nytt skott kom från marken, GalwayBay levde lite till.
'Galway Bay' in August 1999
Galway Bay i augusti 1999
'Galway Bay' in September 1999
Galway Bay i september 1999
'Rosenstadt Zweibrücken' - Kordes 1989 (he gives to roses very complicated names..), bedding rose, should be ca 1m high. Very strong coloured flowers, so called bicoloured because of at least two colours. Kordes mentions pink-red (which I call for raspberry red) and gold-yellow. I found the colour a little too loud, on the picture in catalogue it was almost light pink-gold, much more moderate. I planted the rose in the autumn 1997 at the road, next door to 'Galway Bay'. Between those two roses I planted later the Juniperus x media (chinensis) which I did not know that it can be very wide and large. I prune it continuously.. but it shelters in fact a little both roses against wind. 

Rosenstadt Zweibrücken - Kordes 1989, färgskyftande rabattros hög upp till 1m. I katalogen var den varmrosa med gyllene toner, i verkligheten är ganska skrikande röd-ceris med guld mitt, ibland med orange underton. Jag planterade rosen hösten 1997, "längs vägen", d.v.s. gatan, bredvid Galway Bay och nästa år planterade jag mellan rosorna en kinesisk en. Jag hade ingen aning att den kan blir jätte bred och ganska stor, så jag klipper den nu flittigt att rosorna kunde andas, men i själva verket så tror jag att den skyddar också dem lite från blåsten. 
'Rosenstadt Zweibrücken' in September 1998
Rosenstadt Zweibrücken i september 1998
'Rosenstadt Zweibrücken' in July 1999
Rosenstadt Zweibrücken i juli 1999
'Freisinger Morgenröte - Kordes´ Rose' - there is written so in the catalogue. The bedding Polyantha, Kordes 1988. Also multi-coloured  and rather strong coloured rose, but this I like better. You can see in the same time flowers of pure, light pink, orange-red, apricot, gold-yellow - and many other colours of sunset. It is great "flower-maker"- beginning from July and till late autumn it is covered with smaller or bigger clusters of flowers and it is continuously in bloom. Rather bushy, can be up till 1.5 m, a little wide growth, very robust and healthy. I planted it in the spring 1998, at the rock edge, on 'The North Side' of house, in the bed named 'The First Balcony' -  very exposed, windy location. 'Freisinger Morgenröte' is doing very well, anyway. It is favourite rose of Yngve, my friend, who owns the garden. 

Freisinger Morgenröte-Kordes´Rose - så kallas den i Kordes katalogen. Större rabattrosen, Kordes 1988. Blommor är i skyftande färger, det kan finnas samtidigt på busken blommor av olika färger, från ljusrosa till orangeröda och alla solnedgångens nyanser emellanåt. Den är Yngves största favorit bland rosor. Rosen blommar nästan utan uppehåll från juli till sen höst. Freisinger Morgenröte är frisk, ganska buskig, bred och kan blir 1,5 m hög. Den är planterad våren 1998, på s.k. Första Balkongen på Norrsidan.  Läget är mycket utsatt för vindar från viken, dessutom precis på kanten av brant sluttning. Trots det klarar sig rosen mycket bra, får bara obetydliga vinterskador på grentopparna, men den klippas mycket på våren ändå.
First bloom in July 1998.
Första blomning, juli 1998
Above and below: 'Freisinger Morgenröte' seen from Woodland, 1999
Ovan och nedan: Freisinger Morgenröte sett från Woodland, 1999
Here (above) can you see different colours on 'Freisinger Morgenröte' bush. July 1999
Här på bilden ovan kan man se hur olika färger kan vara på busken samtidigt. Juli 1999.
Above and below: 'Freisinger Morgenröte' in July 1999
Ovan och nedanFreisinger Morgenröte in Juli 1999
'Freisinger Morgenröte' in August 1999. In front of the shrub gold dahlias were planted. You can also see the creek in the background.
Freisinger Morgenröte i augusti 1999. Framför busken finns en liten rabatt med kaktusdahlior. I bakgrunden syns viken.
Water drops on the rose bouquet. September 1999.
Vattendroppar på en stor rosbukett. September 1999.
To Roses
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 11 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
'Galway Bay' in August 2000
Galway Bay i augusti 2000
'Galway Baydid not make the difficult conditions it lived in. Salt winds almost directly on the rose, maybe even competition from many plants and bushes around and severe winter 2000/2001 made the rose more and more weak. Next year the rose disappeared at all and I dug up roots that looked out not well developed. It was pity, the 'Galway Bay' was extremely charming rose with delicate scent as well. The flowers has got very special silky texture and shade which you cannot see on the pictures above, especially because they are not digital.
 
Galway Bay har inte klarat det svåra läget utsatt nästan direkt på salta vindar och troligen även konkurrens från flera buskar och plantor omkring. Skadorna och kanske även radikala klippning efter den svåra vintern 2000/2001 blev sannolikt den sista spiken till kistan. Efter tynnande existens  året 2001 försvann rosen nästa år och jag grävde ut döda rotterna som visade sig dåligt utvecklade. Det var verkligen synd, blommorna på  Galway Bay  var utsökt vackra med dess ovanlig sidenglänsande skimmer och färg. Man kan inte se det på bilderna ovan, gjorda med vanlig, analog - inte digital - Minolta Riva.
'Rosenstadt Zweibrücken' in 2001. The picture is taken with Minolta and quality is bad, but colours are not too sharp. Compare the 2 pics below, 5th August 2001, taken by digital Olympus. Sharp and red colours of roses and flowers are rather difficult to shot well.  

Rosenstadt Zweibrücken i 2001. Bilden är av dålig kvalitet, tagen  av Minolta, vanlig kameran, men åtminstone färgerna är inte så skrikliga. Jämfor med 2 bilder nedan, från 
5te augusti 2001, tagen med digital Olympus. Över huvud taget det är svårt att få bra bilder på skrikliga och rödfärgade blommor.  
'Rosenstadt Zweibrücken' the 5th July 2002. It was the last picture I have taken of the ros. 

Rosenstadt Zweibrücken den 5te juli 2002. Det var den sista bilden pa rosen jag tog.
To Roses
Till svensk trädgårdssida
In autumn the flowers on the rose used to become beautiful pastel, ressembling 'Chicago Peace'.  
'Freisinger Morgenröte' in 2001, above left: 14th October   
right: 19th October  
 
Till hösten blir färgerna på blommor mjuk pastella, den ser ut som Chicago Peace
 Freisinger Morgenröte året 2001, ovan vänster: 14de oktober,
höger: 19de oktober  
Ovan and all pictures below: In the middle of summer the colours are very hot.   July 2002. 
Above och alla bilder nedan: Mitt på sommaren är färgerna mycket starka.  Juli 2002
Here above you can see a creek (sea). 'Freisinger Morgenröte' grows on the top of the rock. 
7th July 2002
Ovan man kan se att Freisinger Morgenröte växer högt på en liten kulle nära viken. Bild från  
               7de juli 2002              
Above: In the middle of July 2003. Next door leaves of a skott of wild bush Sorbus intermedia
Ovan:  Mitt i Juli 2003. Vid sidan om rosen en kvist av oxel, busken som växer bakom rosen.
 'Freisinger Morgenröte' in the year 2004. The rose produces enormous aboundance of flowers allmost whole season. Left: in company of wild daisies and poppies, Right: with Eryngium giganteum 'Miss Wilmott Ghost' which sows itself.

Freisinger Morgenröte året 2004. Rosen tillverkar enorma mängder blommor nästan hela sommaren och hösten. Vänster: omkring vilda blommor, margeriter och valmo.  Höger: i sällskap av silvermartorn, den berömda 'Miss Wilmott Ghost' som sådde sig själv flera år.              
 The rock there the rose grows together with a wild, self sown tree Sorbus intermedia. The 31st July 2002
Så växer rosen och vilda, självsådda busken oxeln, högt på en klippa. Bild från 31st juli 2002
     The  'Freisinger Morgenröte' the 3rd August 2005
  'Freisinger Morgenröte' den 3dje augusti 2005
A little bit tired 'Freisinger Morgenröte' as late autumn as the 2nd November 2005. I hope that this really robust rose will cope the life without any care, after I was made by late Yngve's children and ex-wife to leave the garden I created.

Den lite trötta Freisinger Morgenröte så sen höst som den 2dra november 2005. Hoppas att den robusta rosen klarar livet utan någon som helst omsorg. Jag var illa tvungen av Yngves barn och f.d. fru att lämna trädgården som jag skapade, efter min sjukdom och Yngves plötsliga bortgång in Mars 2007.
To Roses 2000
Sign InView Entries
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000